Tuyển dụng


Nhân viên lập trình

Có kinh nghiệm về .Net MVC, MySQL.

Lập trình Front-End

Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2018


Xem Chi Tiết

Back-end Developers

Hạn nộp hồ sơ: 1/12/2018


Xem Chi Tiết

Tester

Hạn nộp hồ sơ: 1/12/2018


Xem Chi Tiết

Nhân viên văn phòng

Có kinh nghiệm về Cảng, giao nhận, triển khai phần mềm về doanh nghiệp

Nhân viên triển khai giải pháp

Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2018


Xem Chi Tiết

Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 1/12/2018


Xem Chi Tiết

Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 1/12/2018


Xem Chi Tiết