Quản lí thành công

NÂNG TẦM KHAI THÁCHệ thống quản lý điều hành và khai thác cảng. Hỗ trợ điều hành khai thác cảng thời gian thực, tính cước phát hành hóa đơn và tích hợp được nhiều hệ thống kế toán khác nhau.

Hệ thống quản trị kế toán tài chính thuộc hệ thống cảng biển, kho bãi. Hỗ trợ vận hành cho hệ thống gồm nhiều chi nhánh tại nhiều nơi khác nhau.

Hệ thống quản lý khai thác kho bãi container, kho CFS, kho ngoại quan. Hỗ trợ tính cước và tích hợp các phần mềm kế toán khác.PORTLOGICS JSC

Công ty phần mềm hàng đầu khu vực về giải pháp cảng và hậu cần


Toàn quốc

Miền bắcKHÁCH HÀNG

VỀ CHÚNG TÔI


Ông. Nguyễn Văn Thành

Giám Đốc

Bà. Đặng Thị Mỹ Phụng

Phó Giám Đốc

Ông. Hà Phước Lân

TP. Phát Triển Sản Phẩm