• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

PORTLOGICS JSC

Công ty Cổ phần Giải pháp Cảng và Hậu cầnHệ thống quản lý điều hành và khai thác cảng. Hỗ trợ điều hành khai thác cảng thời gian thực, tính cước phát hành hóa đơn và tích hợp được nhiều hệ thống kế toán khác nhau.

Hệ thống quản trị kế toán tài chính thuộc hệ thống cảng biển, kho bãi. Hỗ trợ vận hành cho hệ thống gồm nhiều chi nhánh tại nhiều nơi khác nhau.

Hệ thống quản lý khai thác kho bãi container, kho CFS, kho ngoại quan. Hỗ trợ tính cước và tích hợp các phần mềm kế toán khác.PORTLOGICS JSC

Chuyên cung cấp giải pháp phần mềm và hạ tầng cho lĩnh vực cảng - hậu cần


Toàn quốc

Miền bắcKHÁCH HÀNG


Trang Chu
Trang Chu
Trang Chu
Trang Chu

Trang Chu
Trang Chu
Trang Chu
Trang Chu


VỀ CHÚNG TÔI


Trang Chu

Ông. Nguyễn Văn Thành

Giám Đốc điều hành


Trang Chu

Ông. Hà Phước Lân

Giám đốc sản phẩm

Trang Chu

Ông. Nguyễn Xuân Phong

Trường phòng R&D

Trang Chu

Ông. Lê Xuân Vinh

Giám đốc chi nhánh Hải Phòng