Cảng Greenport (Xí nghiệp cảng Viconship) sử dụng hệ thống Barcode Scanner và CameraCảng Greenport (Xí nghiệp cảng Viconship) đưa vào sử dụng cổng container mới với hệ thống Barcode Scanner và Camera soi vỏ, nhận dạng số container/số xe của PLC


Từ ngày 21/08/2015 – Sau 1 tháng thi công, từ đầu tháng 8/2015, cảng Greenport đưa vào sử dụng  cổng container mới gồm cổng vào 4 làn và cổn ra 3 làn theo tiêu chuẩn cảng container quốc tế.  Bên cạnh việc đưa vào sử dụng cổng container mới, nhà thầu Portlogics cung cấp bổ sung các module của hệ thống PL-TOS RTC: in ấn tại quầy đổi lệnh – tính cước (BIZ) và đọc barcode 2D tại cổng và kết nối với hệ thống nhận dạng số container, số xe tại cổng.


Cảng Greenport (Xí nghiệp cảng Viconship) sử dụng hệ thống Barcode Scanner và Camera

Với việc áp dụng cổng mới và hệ thống PL-TOS RTC

Từ ngày 21/08/2015 cảng Greenport đưa vào sử dụng  cổng container mới gồm cổng vào 4 làn và cổn ra 3 làn theo tiêu chuẩn cảng container quốc tế.  Bên cạnh việc đưa vào sử dụng cổng container mới, nhà thầu Portlogics cung cấp bổ sung các module của hệ thống PL-TOS RTC: in ấn tại quầy đổi lệnh – tính cước (BIZ) và đọc barcode 2D tại cổng và kết nối với hệ thống nhận dạng số container, số xe tại cổng.  Từ ngày 21/08/2015, hệ thống cổng mới trang bị đồng bộ camera và barcode scanner đã đi vào hoạt động chính thức, ổn định tạo sự thuận tiện, nhanh chóng cho lái xe giao nhận container và hỗ trợ giao nhận cổng nhập liệu nhanh, kiểm soát đúng thực tế xe / container qua cổng.


Cảng Greenport (Xí nghiệp cảng Viconship) sử dụng hệ thống Barcode Scanner và Camera


Sau 1 tháng thi công, từ đầu tháng 8/2015

Từ ngày 21/08/2015 cảng Greenport đưa vào sử dụng  cổng container mới gồm cổng vào 4 làn và cổn ra 3 làn theo tiêu chuẩn cảng container quốc tế.  Bên cạnh việc đưa vào sử dụng cổng container mới, nhà thầu Portlogics cung cấp bổ sung các module của hệ thống PL-TOS RTC: in ấn tại quầy đổi lệnh – tính cước (BIZ) và đọc barcode 2D tại cổng và kết nối với hệ thống nhận dạng số container, số xe tại cổng.  Từ ngày 21/08/2015, hệ thống cổng mới trang bị đồng bộ camera và barcode scanner đã đi vào hoạt động chính thức, ổn định tạo sự thuận tiện, nhanh chóng cho lái xe giao nhận container và hỗ trợ giao nhận cổng nhập liệu nhanh, kiểm soát đúng thực tế xe / container qua cổng.

Từ ngày 21/08/2015 – Sau 1 tháng thi công, từ đầu tháng 8/2015, cảng Greenport đưa vào sử dụng  cổng container mới gồm cổng vào 4 làn và cổn ra 3 làn theo tiêu chuẩn cảng container quốc tế.  Bên cạnh việc đưa vào sử dụng cổng container mới, nhà thầu Portlogics cung cấp bổ sung các module của hệ thống PL-TOS RTC: in ấn tại quầy đổi lệnh – tính cước (BIZ) và đọc barcode 2D tại cổng và kết nối với hệ thống nhận dạng số container, số xe tại cổng.  Từ ngày 21/08/2015, hệ thống cổng mới trang bị đồng bộ camera và barcode scanner đã đi vào hoạt động chính thức, ổn định tạo sự thuận tiện, nhanh chóng cho lái xe giao nhận container và hỗ trợ giao nhận cổng nhập liệu nhanh, kiểm soát đúng thực tế xe / container qua cổng.