Công ty ITC lựa chọn PL-TOS RTC là giải pháp TOS để quản lý điều hành khai thác cảngCông ty ITC lựa chọn PL-TOS RTC là giải pháp TOS để quản lý điều hành khai thác cảng container quốc tế SP-ITC tại Phú Hữu, Q.9, Tp. HCM


Ngày 14/05/2015, Cty CP Vận tải và Thương mại quốc tế (ITC Corp) và Cty CP Giải pháp Cảng và Hậu cần (Portlogics) ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm PL-TOS RTC để quản lý điều hành khai thác cảng container quốc tế SP-ITC tại Phú Hữu.


Công ty ITC lựa chọn PL-TOS RTC là giải pháp TOS để quản lý điều hành khai thác cảng

Dự án được triển khai trong vòng 05 tháng gồm 2 giai đoạn

Giai đoạn 1 – đưa vào sử dụng PL-TOS RTC theo mô hình dựa vào luân chuyển chứng từ và bộ đàm talking/talkie vào tháng 06/2015 ngay từ ngày đầu tiên khai thác cảng.

Giai đoạn 2 – tiếp tục mở rộng sử dụng PL-TOS RC theo mô hình điều hành thời gian thực trên máy tính di động công nghiệp VMC/HHC (vehicle mounted computer/Hand Held Computer) trong vòng 1.5 tháng tiếp theo.


Công ty ITC lựa chọn PL-TOS RTC là giải pháp TOS để quản lý điều hành khai thác cảng


Về Cảng SP-ITC Phú Hữu

Hệ thống PL-TOS RTC được cung cấp để đáp ứng đạt sản lượng thông qua đến 1 triệu TEU/năm với 900 mét cầu tàu, 40Ha bãi và hàng chục cẩu bờ, cẩu bãi trong vòng 05 năm tiếp theo. Ngày 18/05/2015, tại Cảng SP-ITC đã diễn ra lễ khởi động dự án cởi mở, chuyên nghiệp, trên tinh thần Portlogics đồng hành cùng sự phát triển của cảng SP-ITC.

Là Cty thành viên của Cty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế, có vị trí nằm trên song Đồng Nai thuộc quận 9 – Tp.HCM, được đầu tư xây dựng từ năm 2012 với giai đoạn I gồm 30 mét cầu, 2 Gantry Quay Crane và 4 RTG trên 10Ha bãi. Dự kiến Cảng SP-ITC đưa vào khai thác giai đoạn I vào tháng 06/2015. Cảng SP-ITC tiếp tục đầu tư để đạt 900 mét cầu và 54Ha bãi phủ toàn bộ diện tích được cấp phép đầu tư. Website: http://itccorp.com.vn