Portlogics nâng cấp miễn phí phần mềm trao đổi dữ liệu Giám sát Hải quan điện tử (VASSCM) lên chuẩn 2.5Portlogics nâng cấp miễn phí phần mềm trao đổi dữ liệu Giám sát Hải quan điện tử (VASSCM) lên chuẩn 2.5 và bổ sung công cụ trao đổi dữ liệu kiểm tra thu phí hạ tầng khu vực Hải Phòng


Ngày 01/03/2019 – Từ ngày 15/02/2019 đến 01/03/2019, Portlogics đã nâng cấp miễn phí phần mềm PL-CEM cho các cảng, bãi để đáp ứng chuẩn VASSCM 2.5 của Tổng cục Hải quan và yêu cầu kiểm tra thu phí hạ tầng của UBND Tp. Hải Phòng
Chuẩn VASSCM 2.5 được ban hàng với các bổ sung về phân loại số định danh và phân loại hàng hóa: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Nội địa, Trung chuyển và Quá cảnh. Chuẩn trao đổi dữ liệu kiểm tra thu phí hạ tầng theo số biên lai thu phí cũng được cung cấp miễn phí bởi Portlogics trong đợt nâng cấp này.
Về giải pháp kết nối Giám sát Hải quan điện tử PL-CEM của Portlogics

Các cảng bãi được thụ hưởng nâng cấp này gồm có: Cảng Tân Vũ, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Hoàng Diệu, Cảng Đình Vũ, Cảng Hải An, Cảng Greenport, Cảng VIP Greenport, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Đoạn Xá, Cảng Transvina, Cảng DAP Vinachem

Giải pháp kết nối Giám sát Hải quan điện tử của Portlogics với tên gọi là PL-CEM (Customs Exchance & Monitor) đáp ứng các tiêu chuẩn trao đổi và định dạng thông điệp dữ liệu của hệ thống giám sát hải quan tự động cảng biển (VASSCM) về hàng container, hàng kiện/rời và hàng lỏng. Phần mềm PL-CEM đã được chứng nhận và triển khai sử dụng tại hơn 20 Cảng bãi: Cảng Hoàng Diệu, Cảng Đoạn Xá, Cảng Transvina, Cảng Greenport, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Hải An, Cảng Đình Vũ, Cảng Tân Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng VIP Green, Cảng Nam Đình Vũ, Bãi GLC, Bãi GIC, Bãi Liên Việt, Bãi Sao Á, Bãi Nam Hải ICD, Cảng Tiên Sa, Cảng SP-ITC, Cảng CMIT, Cảng Cần Thơ.