Vận hành phần mềm PLTOS tại Công ty Cổ phần Cảng MIPECPortlogics được Công ty Cổ phần Cảng MIPEC (MPC) lựa chọn là nhà thầu cung cấp phần mềm quản lý điều hành khai thác cảng container


Ngày 15/03/2019 – Tại Hải Phòng, Cty CP Giải pháp Cảng và Hậu cần và Cty CP Cảng MIPEC ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm quản lý điều hành khai thác container PL-TOS RTC.
Toàn bộ hệ thống được cung cấp và đưa vào hoạt động đồng bộ vào tháng 12/2019.

Tham gia dự thầu cung cấp giải pháp phần mềm quản lý điều hành khai thác cảng container cho MIPEC còn có các đối thủ cạnh tranh: Total Soft Bank với phần mềm CATOS, RBS với phần mềm TOPX/TOPO.
Phần mềm PL-TOS RTC, với các tính năng tổng hợp cao cấp nhất tại khu vực Hải phòng

Trong đó, nổi trội là các tính năng lập kế hoạch xếp dỡ tàu tiêu chuẩn quốc tế; hỗ trợ điều hành thiết bị xếp dỡ qua mạng Wi-Fi outdoor nội bộ và mạng di động 3G/4G; hỗ trợ ứng dụng điều hành trên thiết bị đầu cuối Android và Window CE/Modile/Embbeded; đăng ký giao nhận qua cổng trực tuyến & thanh toán điện tử, phát hành hóa đơn điện tử, kết nối giám sát Hải quan điện tử.

Về Cty CP Cảng MIPEC. Là Công ty góp vốn bởi Cty CP Hóa dầu Quân đội (MIPEC) và các nhà đầu tư trong lĩnh vực khai thác cảng, vận tải biển và logistics. Cảng MIPEC ở vị trí Nam Đình Vũ, được khởi công xây dựng vào năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng; có quy mô 380 mét cầu tàu, 17Ha bãi, cổng container 8 làn và công nghệ xếp dỡ  chính là QC-RS. Dự kiến trong tháng 12/2019, Cảng MIPEC đưa vào vận hành kỹ thuật và bắt đầu khai thác chính thức từ đầu năm 2020.