Phần mềm PL-TOS RTC đưa vào vận hành chính thức tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải.Phần mềm PL-TOS RTC đưa vào vận hành chính thức phục vụ quản lý và điều hành khai thác container tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải, Quảng Nam.

Quảng Nam, ngày 05/08/2019 – Sau 03 tháng nâng cấp/kiểm tra/chạy thử; tại Quảng Nam, kể từ ngày 05/08/2019, phần mềm PL-TOS RTC do Portlogics cung cấp được đưa vào vận hành chính thức đồng bộ tích hợp tại Cảng Chu Lai Trường Hải phục vụ công tác quản lý điều hành khai thác container: 

  • Lập kế hoạch cầu bến, cẩu, xếp dỡ tàu và xếp bãi. 
  • Điều hành xếp dỡ tàu 
  • Điều hành gate-in/gate-out 
  • Điều hành nâng hạ, dịch vụ tại bãi 
  • Đăng ký dịch vụ 
  • Quản lý số liệu, báo cáo KPI 
  • Trao đổi Giám sát Hải quan điện tử 

Với quy mô 2 bến, 3 cẩu quay, 5 RS  và 6Ha bãi; phục vụ các hãng tàu Trường Hải Shipping, SITC, COSCO, MSC ở tuần suất 5 chuyến tàu container / tuần. 


Phần mềm PL-TOS RTC đưa vào vận hành chính thức tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải.

Phần mềm PL-TOS RTC đưa vào vận hành chính thức tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải.

Giải Pháp

Phần mềm PL-TOS RTC được vận hành tại Cảng Chu Lai Trường Hải theo mô hình điều hành có kế hoạch, theo thời gian thực, trên mô hình hạ tầng mạng di động 3G/4G do Vinaphone cung cấp và thiết bị di động Android cầm tay/gắn trên xe nâng. 

Giải pháp Portlogics cung cấp cho Cảng Chu Lai Trường Hải tiết kiệm chi phí đầu tư lớn cho hạng mục đầu tư mạng Wi-Fi outdoor phủ cầu tàu/bãi truyền thống trước đây, cũng như có tiết kiệm và dễ dàng thay thế sửa chữa đối với các thiết bị đầu cuối di động Android.Vận Hành

Sau khi đưa PL-TOS RTC vào vận hành chính thức, trên 5.300 container tại bãi của Cảng Chu Lai Trường Hải được kiểm soát vị trí chính xác gần 100%; toàn bộ dịch chuyển của container qua bãi được ghi nhận theo thời gian thực; giải quyết các tồn tại về việc tìm kiếm container, mất kiểm soát tình trạng container giải phóng sức lực trong công tác quản số liệu  & báo cáo. 

Phần mềm PL-TOS RTC đưa vào vận hành chính thức tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải.

Phần mềm PL-TOS RTC đưa vào vận hành chính thức tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải.

Về Cty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải

Là Công ty con có 100% vốn của tập đoàn THACO. Cty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải là đơn vị dẫn đầu và nền tảng của khối THACO Logistics gồm cảng, kho ngoại quan, vận tải biển và vận tải bộ. Cảng Chu Lai đưa vào hoạt động vào năm 2012 với 450 mét cầu hiện hành, toàn bộ diện tích kho bãi hơn 40Ha. Tháng 3/2019,  Cảng Chu Lai Trường Hải được phê duyệt đầu tư tiếp 335 mét cầu cảng về phía hạ lưu và nạo vét luồng -11.5mét, cho phép đón tàu 50.000 DWT. Cảng Chu Lai được thiết kế là cảng tổng hợp phục vụ cho khu liên hợp công nghiệp Chu Lai Trường Hải và toàn bộ khu công nghiệp Quảng Nam. Bằng việc lập công ty THADI chế biến và phân phối hàng nông sản, Cảng Chu Lai Trường Hải nói riêng và khối THACO logistics nói chung đã mở rộng đón nguồn hàng nông sản từ Gia Lai, Lào và Campuchia để xuất khẩu qua Cảng Chu Lai Trường Hải. 

Website: http://chulailogistics.vn