PL-PMS | Hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng


PL-PMS | Hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng

PL-PMS | HỆ THỐNG QUẢN LÝ DUY TU BẢO DƯỠNG

Portlogics – Preventive Maintenance System.

Là hệ thống quản lý kỹ thuật phương tiện thiết bị, bao gồm các chủng loại thiết bị khác nhau (cần cẩu, ô tô, phương tiện vận tải thủy, máy công cụ) phục vụ khai thác cảng.

Tính hoạt động của PL-PMS.

Hệ thống này có thể chạy độc lập hoặc tích hợp như một phân hệ của hệ thống PL-COS về quản lý khai thác Cảng, kho bãi tổng hợp – được phát triển bởi Công ty Portlogics.PL-PMS | Hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng

Quản lý lý lịch trích ngang của mỗi phương tiện trong suốt quá trình khai thác vận hành, duy tu bảo dưỡng thiết bị; cung cấp công cụ cảnh báo, lập kế hoạch, dự toán và xác nhận bảo dưỡng sửa chữa thiết bị; công cụ ghi nhận sản lượng, giờ hoạt động, tình hình cấp phát và tiêu thụ nhiên liệu của từng thiết bị.

PL-PMS | Hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng

Khai báo mã công ty, đơn vị/chi nhánh, ca sản xuất, tổ đội công nhân bốc xếp/giao nhận/cơ giới, đăng ký mã cảng, lịch trình tàu, phương án xếp dỡ, dịch vụ, phân nhóm hàng hóa, đơn vị tính, chi tiết hàng hóa, phân nhóm khách hàng, chi tiết khách hàng, quan hệ đại lý, hợp đồng, phân nhóm phương tiện, đơn vị hoạt động, định mức nhiên liệu tiêu thụ, các định mức bảo dưỡng, danh mục nhiên liệu…

PL-PMS | Hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng

Quản lý bảo dưỡng, quản lý sửa chữa, quản lý vật tư – phụ tùng thay thế chính, quản lý nhiên liệu tiêu thụ, quản lý đăng kiểm phương tiện, quản lý tình hình sự cố - hỏng hóc, quản lý sản lượng và giờ hoạt động, quản lý tính cước và phát hành hóa đơn.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU