PL-TOS ODCY | Hệ thống quản lý bãi container


PL-TOS ODCY | Hệ thống quản lý bãi container

PL-TOS ODCY | Hệ thống quản lý bãi container

LẬP KẾ HOẠCH KHAI THÁC NHANH CHÓNG

Phần mềm hỗ trợ việc đăng ký kế hoạch công việc trước khi nó diễn ra giúp chuẩn hóa dữ liệu và giảm thiểu sai sót (Phần mềm hỗ trợ việc lập kế hoạch và giám sát điều hành trực quan bằng đồ họa).

ĐIỀU HÀNH THEO THỜI GIAN THỰC

Tất cả các khâu trong dây chuyền khai thác được kết nối với nhau thông qua kết nối thời gian thực, mọi tác nghiệp diễn ra được đồng bộ đầy đủ và ngay lập tức đến các bộ phận liên quan trong quy trình sản xuất.

THỪA HƯỞNG DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ

Dữ liệu khai thác ở từng khâu được ghi nhận đầy đủ và luân chuyển liên hoàn giữa các bộ phận giúp giảm thiểu việc nhập liệu và đảm bảo tính nhất quán số liệu.PL-TOS ODCY | Hệ thống quản lý bãi container

PL-TOS for ODCY hỗ trợ thời gian giao nhận container trên bãi nhanh chóng. Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chuẩn mực cho hãng tàu. Đăng ký dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.

PL-TOS ODCY | Hệ thống quản lý bãi container

PL-TOS for ODCY hỗ trợ giảm đảo chuyển dư thừa, di chuyển nhiều cho thiết bị, tăng mật độ chất xếp bãi. Ngoài ra PLTOS giúp giải phòng tàu nhanh, giải phòng xe ra khỏi cảng nhanh và giảm thời gian luân chuyển Container qua bãi.

PL-TOS ODCY | Hệ thống quản lý bãi container

PL-TOS for ODCY giúp quản lý chặt mọi dịch vụ, kiểm soát thanh toán từ văn phòng đến hiện trường. Dữ liệu cập nhật đầy đủ và chính xác dễ dàng theo dõi và giám sát.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU