PL-WMS - Hệ thống quản lý kho


PL-WMS – Hệ thống quản lý kho

PL-WMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO DÀNH CHO 3PL

Phần mềm PL-WMS được thiết kế để đáp ứng các nghiệp vụ kho vận phức tạp của các Công ty 3PL. Bao gồm các loại Kho hàng thường, Kho CFS và Kho Ngoại quan.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐA KHO

Cho phép quản lý nhiều nhà kho trong cùng một hệ thống dữ liệu. Đồng thời hệ thống cũng cho phép phân quyền truy cập và thống kê số liệu cho từng kho riêng biệt hoặc cho toàn Công ty.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU Ở 3 MỨC

Cho phép quản lý 3 bộ dữ liệu độc lập nhưng thừa hưởng lẫn nhau với 3 bộ phân riêng biệt: Thủ tục - Thương vụ, Văn phòng khai thác kho và Giám sát – Thủ kho. Từ đó đáp ứng linh hoạt theo nghiệp vụ từng kho hàng.PL-WMS – Hệ thống quản lý kho

PL-WMS là công cụ hỗ trợ tối ưu hóa việc lưu kho và tận dụng tối đa không gian lưu trữ hàng trong kho. Quản lý số lượng tồn một cách chính xác nhất và có cái nhìn tổng quan về kho hàng giúp giảm tồn kho đến mức tối thiểu.

PL-WMS – Hệ thống quản lý kho

PL-WMS là công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát tất cả các kho hàng một cách dễ dàng thông qua thao tác trên phần mềm. Qua đó mang lại sự cải thiện về mức chi phí hoạt động và hiệu quả trong công việc so với việc quản lý kho hàng vật lý.

PL-WMS – Hệ thống quản lý kho

PL-WMS là công cụ hỗ trợ giúp giảm thiểu tối đa số lượng nhân viên từ đó ngân sách của việc bảo trì, thay thế các thiết bị, công cụ mới để hỗ trợ và duy trì hoạt động của kho hàng cũng được giảm đáng kể.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU