PL-CEM | Hệ thống giám sát và trao đổi dữ liệu hải quan


PL-CEM | Hệ thống giám sát và trao đổi dữ liệu hải quan

PL-CEM | Hệ thống giám sát và trao đổi dữ liệu hải quan

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN THÔNG ĐIỆP

Phần mềm PL-CEM được chứng nhận trao đổi dữ liệu với hệ thống eCargo của Tổng cục Hải quan Việt Nam theo dữ liệu bằng định dạng XML và chữ ký số.

TÍCH HỢP SÂU VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHAI THÁC

Phần mềm được thiết kế theo module có khả năng giao tiếp tốt với các phần mềm quản lý khai thác cảng/kho/bãi giúp giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.

HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỘNG THEO THỜI GIAN THỰC

Tự động truyền nhận thông tin với hệ thống Hải quan một các tự động theo các tác vụ được định nghĩa trước.PL-CEM | Hệ thống giám sát và trao đổi dữ liệu hải quan

Phần mềm PL-CEM được thiết kế hổ trợ tạo và xử lý phiên làm việc với hệ thống Hải quan tự động, giảm thiểu thao tác người dùng, giảm thiểu sai lệch dữ liệu.

PL-CEM | Hệ thống giám sát và trao đổi dữ liệu hải quan

Sử dụng PL-CEM cho phép doanh nghiệp cảng/kho/bãi kiểm tra thông tin đủ điều kiện của lô hàng thông qua việc truyền nhận thông điệp không cần chứ từ giấy.

PL-CEM | Hệ thống giám sát và trao đổi dữ liệu hải quan

Thông tin lô hàng đi vào, đi ra khu vực cảng/ kho/ bãi được truyền nhận tự động giúp cho cơ quan Hải quan thuận lợi hơn trong việc thực hiện thông quan lô hàng trên hệ thống phần mềm.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU