PL-TOS RTC | Hệ thống quản lý khai thác cảng container


PL-TOS RTC | Hệ thống quản lý khai thác cảng container

PL-TOS RTC | HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER

HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH THEO QUY TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

Phần mềm PLTOS cung cấp các tính năng quản lý và điều hành toàn bộ quy trình khai thác cảng container từ thủ tục, tính cước, lập kế hoạch, điều hành theo đúng quy trình chuẩn quốc tế.

TÍCH HỢP TỐT VỚI CÁC HỆ THỐNG PHẦN MỀM KHÁC

Phần mềm được thiết kế hỗ trợ tích hợp tốt với các hệ thống khác như trạm cân, phần mềm kế toán BRAVO, GREENSOFT, ORACLE, hệ thống Hải quan điện tử, hóa đơn điện tử …

HỖ TRỢ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH THEO THỜI GIAN THỰC

Hỗ trợ tích hợp các thiết bị tự động như HHC/VMC, Barcode scanner phục vụ cho điều hành và tự động đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các thiết bị và trung tâm điều hành.PL-TOS RTC | Hệ thống quản lý khai thác cảng container

PL-TOS hỗ trợ thời gian giao hàng nhanh. Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chuẩn mực cho hãng tàu. Ngoài ra PLTOS hỗ trợ đăng ký dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.

PL-TOS RTC | Hệ thống quản lý khai thác cảng container

PL-TOS hỗ trợ giảm đảo chuyển dư thừa, di chuyển nhiều cho thiết bị, tăng mật độ chất xếp bãi. Ngoài ra PLTOS giúp giải phòng tàu nhanh, giải phòng xe ra khỏi cảng nhanh và giảm thời gian luân chuyển Container qua bãi.

PL-TOS RTC | Hệ thống quản lý khai thác cảng container

PL-TOS giúp quản lý chặt mọi dịch vụ, kiểm soát thanh toán từ văn phòng đến hiện trường. Dữ liệu cập nhật đầy đủ và chính xác dễ dàng theo dõi và giám sát.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU