PL-TSM | Hệ thống quản lý phương tiện thủy


PL-TSM | Hệ thống quản lý phương tiện thủy

PL-TSM |HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY

PL-TSM (Portlogics - Tugboat Service Management).

Cung cấp giải pháp quản lý phương tiện thủy, xác nhận thời gian phục vụ của phương tiện theo từng phiếu công tác, quyết toán nhiên liệu tiêu thụ , tính toán và báo cáo nhập xuất tồn nhiên liệu, kết xuất sản lượng tính lương và các báo cáo quản trị liên quan đại lý, phương tiện, nhiên liệu tiết kiệm.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA PL-TSM.

Sản phẩm PL-TSM được xây dựng trên nền tảng công nghệ Micorsoft .NET Framework. Công nghệ này được tích hợp với hệ điều hành Windows, hỗ trợ việc xây dựng và thi hành các ứng dụng và các XML Web services thế hệ mới..

GIẢI PHÁP TRONG PL-TSM.

Lớp Presentation Layer cài đặt theo mô hình MVC (Model-View-Controler) . Silverlight xây dựng giao diện người dùng. Sử dụng công nghệ WCF RIA Services để điều phối các Application Logic của Application Tier và Presentation Tier. WCF Service được host bằng Microsoft Internet Information Services (IIS). Business Process Objects được sử dụng để cài đặt các transaction. Business Entities (được cài đặt bằng công nghệ ADO.NET Entity Framework).PL-TSM | Hệ thống quản lý phương tiện thủy

PL-TSM được tích hợp đầy đủ các tính năng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý khai thác phương tiện thủy có hỗ trợ lập kế hoạch đầy đủ, kiểm đếm chặt chẽ chính xác số liệu công tác thực tế, quyết toán nhiên liệu tiêu hao và thống kê số liệu, báo cáo kịp thời.

PL-TSM | Hệ thống quản lý phương tiện thủy

Đa chi nhánh/đơn vị trực thuộc.​ Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung.​ Công nghệ web-based.​ Tích hợp với hệ thống Accounting.Quản lý định mức nhiên liệu tập trung.​ Quản lý các danh mục dùng chung tập trung.​ Cơ chế khóa sổ, bỏ khóa sổ từng chi nhánh và toàn công ty.​ Phân quyền sử dụng đa cấp.​

PL-TSM | Hệ thống quản lý phương tiện thủy

Quản trị người dùng.Đăng ký danh mục vật tư, nhiên liệu, định mức nhiên liệu, phương tiện, đại lý, tàu biển phục vụ.Lập kế hoạch phương tiện phục vụ tàu biển.Kê khai số liệu thực tế.Thừa hưởng số liệu công tác thực tế, căn cứ và danh mục.Cung cấp các báo cáo thuộc nhóm khai thác phương tiện..Báo cáo tình hình hoạt động va tiêu thụ của các phương tiện...

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU