PL-ePORT | Dịch vụ cảng điện tử


PL-ePORT | Dịch vụ cảng điện tử

PL-ePORT | Dịch vụ cảng điện tử

EPORT ĐẢM NHIỆM CHỨC NĂNG CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI CẢNG.

Đăng ký giao nhận/dịch vụ tại bãi, đăng ký kê khai thông tin (hàng hóa, tờ khai hải quan, VGM, biên lai thu phí), tra cứu thông tin trực tuyến, tra cứu tình hình và kết quả thực hiện dịch vụ của mình, tương tác trao đổi trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cảng.

EPORT CŨNG ĐẢM NHIỆM CỔNG THÔNG TIN NỘI BỘ CẢNG TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG.

dành cho các bộ phận nội bộ cảng nhằm kiểm tra các điều kiện đăng ký làm hàng, xác thực chứng từ giao nhận/người giao nhận hàng, kiểm soát chấp nhận/từ chối dịch vụ, xử lý các biệt lệ mà khách hàng không thể tự xử lý trên ePORT; tra cứu đăng ký làm hàng, tương tác trao đổi trực tuyến để phối hợp làm hàng.

EPORT THỪA HƯỞNG VÀ KẾT NỐI CÁC MODULE SẴN CÓ TẠI PL-TOS.

để phục vụ xử lý các đăng ký làm hàng của khách hàng: Dữ liệu eDO nhận từ hãng tàu bằng EDI COREDOR, Dữ liệu eBooking nhận từ hãng tàu bằng EDI COPARN, tra cứu điều kiện thông quan qua PL-CEM, xuất hóa đơn qua PL-eInvoice, Biểu cước & xử lý tính cước.PL-ePORT | Dịch vụ cảng điện tử

Giải pháp PL-ePORT hỗ trợ cho khách hàng của Quý Cảng đăng ký giao nhận/dịch vụ làm hàng container & thanh toán trực tuyến trên Website ePORT, tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu khách hàng đăng ký dịch vụ & thanh toán mọi lúc, mọi nơi mà không nhất thiết phải đến quầy cấp lệnh – tính cước tại cảng

PL-ePORT | Dịch vụ cảng điện tử

Giảm nhân sự nhận đăng ký lệnh, tính cước và phát hành hóa đơn tại quầy; Khách hàng không cần xuống cảng đăng ký dịch vụ và có thể đăng ký lệnh mọi lúc/mọi nơi và không cần trình lệnh tại quầy thủ tục – cước cảng.

PL-ePORT | Dịch vụ cảng điện tử

Xác định và ký kết với nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán điện tử. Đảm bảo máy chủ Web ePORT riêng, đủ năng lực & kết nối nội bộ tại Cảng. Đăng ký đường truyền kết nối Internet riêng cho máy chủ Web ePORT. Thực thi các chính sách & biện pháp bảo mật cho máy chủ và trang Web ePORT.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU