Cảng Cần Thơ đưa vào sử dụng chính thức phần mềm PL-FSCảng Cần Thơ đưa vào sử dụng chính thức phần mềm PL-FS của Công ty Portlogics trong công tác quản lý tài chính kế toán


Từ ngày 02/06/2015 – Cảng Cần Thơ chính thức đưa phần mềm PL-FS (Portlogics – Finance System) vào sử dụng tại Văn phòng chính và 2 cảng thành viên là Cảng Cái Cui và Cảng Hoàng Diệu. Với việc đưa vào sử dụng phần mềm PL-FS mới thay thế cho phần mềm kế toán MISA SME 2012 và phần mềm kế toán KTC; Cảng Cần Thơ đạt được những mục tiêu mà Ban lãnh đạo đề ra, đáp ứng nhu cầu đổi mới quản trị, minh bạch và kịp thời trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.


Cảng Cần Thơ đưa vào sử dụng chính thức phần mềm PL-FS

Với đặc điểm phần mềm PL-FS

Được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc ứng dụng Web; Cảng Cần Thơ đã triển khai phần mềm PL-FS theo định hướng Điện toán đám mây. Toàn bộ ứng dụng và cơ sở dữ liệu được cài đặt tại máy chủ ảo của ISP Vietel mà không cần phải bất kỳ cài đặt ứng dụng Window nào ngoài trình duyệt IE/Chrome trên máy tính cá nhân, máy tính bảng. Lãnh đạo, nhân viên Cảng Cần Thơ sử dụng chương trình, xem báo cáo mọi lúc mọi nơi.


Cảng Cần Thơ đưa vào sử dụng chính thức phần mềm PL-FS


Với thiết kế hệ thống tài chính đa chi nhánh

Tổng hợp toàn cty – Cảng Cần Thơ ngay tức thì có số liệu báo cáo toàn cảng tổng hợp và tra cứu chi tiết đến từng sổ sách/chứng từ của cảng thành viên với thẩm quyền được phân. Từ đó, tình hình tài chính, vốn, tài sản của toàn cảng nắm ngay lập tức để điều hành ra quyết định. Với hệ thống PL-FS mới, Cảng Cần Thơ đã thống nhất trong quản lý kế toán, vượt qua những khó khăn do hạn chế của công nghệ cũ của phần mềm KTC và không đồng nhất về quản lý của phần mềm MISA.

Hơn thế nữa, PL-FS sẵn có các tích hợp để chuyển hóa đơn từ hệ thống khai thác – tính cước cảng để hạch toán một cách nhanh chóng, chính xác mà không phải nhập liệu lần 2 nhiều sai sót và công sức. Về Cảng Cần Thơ. Cảng Cần Thơ được thành lập trên cơ sở Cảng Cần Thơ và Cảng Cái Cui thuộc Tổng Cty Hàng Hải Việt nam, chính thức cổ phần hóa lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối tháng 03/2015. Website: http://www.canthoport.com.vn.