Giải pháp Phần mềm IPOS đưa vào vận hành chính thức tại Cảng SOWATCO Long BìnhGiải pháp Phần mềm IPOS đưa vào vận hành chính thức phục vụ quản lý và điều hành khai thác hàng container tại Cảng SOWATCO Long Bình – Chi nhánh Tổng Cty Đường sông Miền Nam (Thành viên SOTRANS group)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01/08/2022Giải pháp phần mềm IPOS (ICD and Port Operation System) do Portlogics thiết ́ và xây dựng được đưa vào vận hành chính thức tại Chi nhánh Cảng SOWATCO Long Bình – Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (Thành viên SOTRANS Group) phục vụ quản điều hành khai thác container theo hình ICD quản điều hành khai thác xếp dỡ tàu hàng tổng hợp có ́ hoạch và điều hành thời gian thực. 


Giải pháp Phần mềm IPOS đưa vào vận hành chính thức tại Cảng SOWATCO Long Bình

Giải pháp Phần mềm IPOS đưa vào vận hành chính thức tại Cảng SOWATCO Long Bình

Giải Pháp

Giải pháp IPOS áp dụng tại Cảng SOWATCO Long Bình với một số điểm mới sau: 

  • Toàn bộ các thiết bị đầu cuối di động dựa trên nền tảng Android, kết nối qua mạng 4G đến máy chủ điều khiển thời gian thực theo các giao thức bảo mật cao, đáp ứng nhanh, chịu tải lớn. 
  • Giải quyết các yêu cầu đặc thù của khai thác ICD tại miền Nam: lệnh và điều hành cấp vỏ không chỉ định theo thời gian thực, lập kế hoạch và điều hành xếp dỡ sà lan chuyển cảng/chuyển vỏ/giao nhận với chủ hàng… 
  • Tích hợp các hoạt động vận chuyển xếp dỡ hàng container và hàng tổng hợp 100% không dùng chứng từ phơi phiếu giấy; toàn bộ kiểm đếm cầu tàu - kiểm container – xe kéo – nâng hạ bãi – cổng container – cân – cổng an ninh phối hợp trên thiết bị di động. 
  • Tích hợp soi chụp tự động container dỡ tàu vào cảng. 

Giải pháp IPOS cung cấp cho cảng SOWATCO Long Bình gồm các hệ phần mềm tích hợp: 

  • Quản lý khai thác container PL-TOS RTC 
  • Quản lý khai thác cảng hàng tổng hợp PL-COS RTC 
  • Dịch vụ kết nối giám sát Hải quan điện tử PL-CEM 
  • Dịch vụ cảng điện tử PL-ePORT 


Về Cảng SOWATCO Long Bình

Là cảng tổng hợp kiêm ICD nằm sâu trên sông Đồng Nai thuộc Tp. Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Cảng Sowatco Long Bình là đơn vị  trực thuộc SOWATCO – thành viên tập đoàn SOTRANS group. Giải pháp IPOS là thành phần tiều dự án trong dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Cảng SOWATCO Long bình với tổng mức đầu tư ~1.000 tỷ đồng. Cảng Sowatco Long Bình có 3 cầu tàu đón sà lan và tàu biển tổng hợp 5.000 DWT, quy mô 20Ha bãi và 10 làn kiểm soát xe container vào/ra cảng; cho phép khai thác với công suất thông qua 700.000 TEU/năm. 

Website:https://sowatco.com.vn/

Giải pháp Phần mềm IPOS đưa vào vận hành chính thức tại Cảng SOWATCO Long Bình