Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung QuấtPhần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức phục vụ quản lý và điều hành khai thác hàng tổng hợp tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất, phục vụ Khu liên hợp Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quát.

Quảng Ngãi, ngày 05/01/2022 Sau gần 01 tháng kiểm tra/chạy thử trên môi trường sản xuất; tại Dung Quất, kể từ ngày 05/01/2022, phần mềm PL-COS RTC do Portlogics thiết ́ và xây dựng được đưa vào vận hành chính thức tại Cảng Tổng hợp chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất theo hình khai thác có ́ hoạch và điều hành thời gian thực. 


Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất

Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất

Giải Pháp

Toàn bộ quy trình khai thác cảng được vận hành trên phần mềm PL-COS RTC, là cơ sở cốt lõi của giải pháp chuyển đổi số tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất:  

  • Đăng ký chấp nhận tàu/lịch tàu dài hạn, khai báo hàng hóa và tra cứu giám sát thông tin khai thác cầu bến/xếp dỡ tàu trên cổng thông tin Web Access.  
  • Lập kế hoạch cầu bến, khai thác cảng và kế hoạch sản xuất ngày/ca. 
  • Điều hành xếp dỡ tàu vận chuyển hàng hóa vào/ra khu liên hợp bằng ô tô/tàu hỏa/băng chuyền. 
  • Kết toán xếp dỡ tàu, quyết toán & thu cảng phí 
  • Giám sát trực quan tình hình khai thác cầu bến, xếp dỡ tàu, vận chuyển.

Phần mềm PL-COS giải quyết các bài toán xếp slot tàu cập bến, khai thác bến và thiết bị hiệu quả, bảo đảm năng suất xếp dỡ tàu và cam kết giải phóng tàu cho: 

  • 11 bến trên tổng số 2 km cầu, trong đó hai bến cho phép tàu có trọng tải 200.000 DWT cập cầu làm hàng. 
  • 21 cần cẩu (trong đó 11 cần cẩu giàn QC và 10 cần cẩu chân đế SC) và 1 shiploader 
  • 200 phương tiện vận chuyến và xếp dỡ tuyến hậu phương và phụ trợ xếp dỡ tàu. 
  • 6 đầu tàu hỏa, 49 toa tàu  
Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất
Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất
Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất

Phục vụ giải phóng trung bình 70 lượt tàu / tuần; 250 lượt tàu / tháng với tổng gần 3.000 lượt tàu cập cảng làm hàng/năm; sản lượng thông qua 24 triệu tấn trong năm 2021 và dự kiến 35 triệu tấn năm 2022.  

Giải pháp Phần mềm PL-COS RTC là giải pháp phần mềm thế hệ mới được điều hành theo điều hành có kế hoạch, theo thời gian thực, trên mô hình hạ tầng mạng di động 3G/4G do Viettel cung cấp và thiết bị di động Android Tablet cầm tay cho tất cả điều độ cầu bến, kiểm đếm tàu, giao nhận kho bãi, tích hợp cân điện tử và kết nối tích hợp hệ thống sản xuất, mua hàng, bán hàng và tồn kho của Hòa Phát Dung Quất trên nền tảng SAP.  Vận Hành

Sau khi đưa PL-COS RTC vào vận hành chính thức, ̣ phận khai thác cảng đã bãi bỏ chứng ̀ phơi phiếu thủ công/Excel và từng chuyến xe/kiện hàng được kiểm soát vận chuyển xếp ̃ theo thời gian thực; chủ động lập ́ hoạch và kiểm soát ̉ dụng cầu bến/thiết bị/nguồn lực hiệu quả; các chỉ tiêu đánh giá năng suất/hiệu quả được ̣ động phản ánh trung thực theo thời gian thục; tình hình khai thác cầu bến và giải phóng tàu được công khai minh bạch trên cổng thông tin cho tất cả quan hữu quan, khách hàng, nhà quản lý. 

Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất

Phần mềm PL-COS RTC đưa vào vận hành chính thức tại khu bến cảng Hòa Phát Dung Quất

Về CTy CP Gang Thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát Dung Quất nhà sản xuất và chiếm lĩnh thị phần sắt thép lớn nhất Việt Nam. Khu liên hợp sản xuất gang théo Hòa Phát Dung Quất thuộc quản lý vận hành của công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất có quy giai đoạn 1 là 140 Ha với sản lượng luyện gang thép thành phẩm đạt 4 triệu tấn / nămKhu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất là1 trong 3 nơi luyện quặng thành thép cùng với KLH SX Gang Thép Thái nguyên và KLH SX Gang Thép Formosa Hà tĩnh. Khu bến cảng Hòa Phát Dung quất chuyên phục vụ Khu liên hợp Sản xuất Gang Thép Hòa Phát Dung Quất: nhập nguyên nhiên vật liệu (quặng, sắt phế liệu, than, đá vôi, gạch chịu lửa, thiết bị công nghệ) và xuất thành phẩm (thép thanh/thép cuộn xây dựng, thép cuộn cán nóng), thép bán thành phẩm (phôi thép các loại), phế phẩm (xỉ, bụi,…) Website: https://www.hoaphat.com.vn/